Slakkendoder

Deze Slakkendoder (Limnia unguicornis) is een vliegensoort uit de familie van de slakkendoders (Sciomyzidae). De vlieg kan 4,5 – 7,5 mm lang worden en heeft donker gevlekte vleugels. Over de torax loopt een geel-bruine lijn die aan weerszijden geflankeerd wordt door een blauwgrijze lijn. De antennes zijn opvallend hoornachtig naar voor uitgerekt en zijn voorzien van een witte spriet.

IMG_2304w

De soort komt vrij algemeen voor van Europa tot Centraal-Azie en is te vinden in de buurt van vochtige weiden en bosranden. De larven ontwikkelen zich in slakken, die hierbij door deze larven worden opgegeten. Verder is weinig bekend over de biologie van deze dieren. Wereldwijd omvat deze Slakkendoders zo’n 60 genera en 600 soorten, waarvan er 58 hier in Nederland voorkomen.
Bron: Wikipedia

IMG_2318ww

Bedankt voor alle fijne reacties bij mijn vorige blog !!
Lieve weekend-groetjes Anna 😀

Snavelvlieg

Een mannetjes Snavelvlieg die aan het jagen is en het blijkt niet mee te vallen, want hij kwam iedere keer weer terug met een lege bek. Dan bleef hij een poosje op de boomstam zitten wachten en dan ging hij weer…

De Snavelvlieg of Gewone snipvlieg (Rhagio scolopaceus) is een 8 tot 16 millimeter grote vlieg. Ze komt vooral voor in het bos en aan de bosranden. Ze zitten vaak op boomstammen met gespreide poten en met het borststuk omhoog. Meestal wijst de kop daarbij naar beneden. Ze voeden zich met kleine insecten en waarschijnlijk ook met honingdauw en plantensap.

De snavelvlieg legt haar eieren in de regel afzonderlijk van elkaar op de grond, in mest of dood hout. De langwerpige maden hebben een onvolledig kopkapsel en mondhaken, die gevormd worden uit de mandibels en maxilla. Op het lichaam zitten smalle kruiprolletjes. De larven leven op en in de bodem tussen mos, dode bladeren, in mest en onder de schors van bomen. Ze voeden zich met kleine insecten. De larven van de snavelvlieg eten graag regenwormen. Ze voeden zich waarschijnlijk ook met rottende plantendelen en vlees van dode dieren. De larven overwinteren meestal in de grond.
Bron: Wikipedia

Klik op een foto dan kan je haar in het groot bekijken.

Iedereen bedankt voor alle fijne reacties bij mijn vorige blog !!
Lieve weekend-groetjes Anna 😀