Smient – Anas penelope

Smienten 2018

De smient wordt om zijn kenmerkende roep ook wel ‘fluiteend’ genoemd. In Nederland broeden slechts enkele paartjes, maar in de winter is de smient talrijk aanwezig. Smienten komen vanuit Scandinavië en Siberië naar Nederland om te overwinteren. Een aanzienlijk deel van de Noordwest-Europese populatie overwintert hier: het zijn er honderdduizenden. Daarom heeft Nederland een extra verantwoordelijkheid om voor de smient te zorgen. Op een winteravond is hun alleraardigste, fluitende roep te horen als smienten over vliegen: op weg naar het zuiden of op weg naar de graslanden, om hun buikjes vol te eten.

Smienten 2018

Dieet bestaat voor bijna 100% uit plantaardig voedsel. De smient eet bladeren, zaden, wortels van planten, gras en algen. Alleen het vrouwtje eet in het broedseizoen als aanvulling op haar dieet ook wel muggen, zodat ze in goede conditie blijft.

Smienten 2018

Broedt van mei tot en met juni. Heeft doorgaans één legsel van 7 tot 8 eieren. Soms met een tweede legsel, als het eerste verloren is gegaan. Broedduur: 23-25 dagen. Nestelt alleen of met kleine groepjes, dicht bij elkaar. De jongen kunnen na 40-45 dagen vliegen.

Smienten 2018

Buiten het broedseizoen heeft de smient een voorkeur voor waterrijke graslandgebieden. Rust meestal overdag op grote meren. Smienten zijn vogels die dicht bij schone, zoete wateren met een rijke oever- en waterbegroeiing broeden. Ideaal zijn de wetlands omgeven door open vegetatie en landbouwgrond in arctische en boreale streken. Komt niet zuiver en alleen in zoet water voor.

Smienten 2018

Smienten trekken en zijn daarbij erg beïnvloedbaar door koude weersomstandigheden. Ze trekken in grote groepen vanuit hun arctische broedgebieden in de late zomer in zuidelijke en zuidwestelijke richting, naar de overwinteringsgebieden in landen aan de Noordzee, West- en Zuidwest- Europa. De meeste smienten arriveren in oktober en november in Nederland. De smienten die in Nederland overwinteren, vertrekken in de periode februari-april en beginnen in mei met broeden.

Bron: Vogelbescherming Nederland

Iedereen bedankt voor alle fijne reacties en likes bij mijn vorige blog !!
Lieve weekend-groetjes Anna

Poelkikkers

Ze zijn er weer en ik ook een beetje… Ik ben niet ziek geweest of zo… maar iemand die ons heel dierbaar is, heeft ons zo diep geraakt dat we even helemaal niets meer konden of wilden. Maar nu gaat het gelukkig weer een heel stuk beterde en ik voel me een beetje net als de kikkers die ook uit een diep donker gat te voorschijn komen.

IMG_2468w

Gisteren telde ik vier van die kleine groene kikkertjes, het zijn Poelkikkers (Pelophylax lessonae). Ze zatten heerlijk in het zonnetje tot dat ik er aan kwam lopen. Ze sprongen één voor één in het poeltje vol met kroos, dat natuurlijk gevormd is door een wel in onze tuin. Ik denk dat ze dit weekend wakker zijn geworden, het is ook zulk prachtig weer. Maar die ene was  toch niet zo van mij geschrokken en bleef daar dan ook rustig tussen het gras zitten. Ik kon dan ook makkelijk nou ja makkelijk… op mijn knieën en in allerlei bochten, want het gras werkte ook niet echt mee, een foto van hem maken.

IMG_2459w

In de tussentijd was er ook een Poelkikkertje door het kroos naar mij toe gezwommen en bleef daar stil naar mij kijken. Oké nu dan maar plat op mijn buik… dan kan ik misschien als hij niet weg zwemt, een paar mooie foto’s van die ogen maken.

IMG_2466w

Ik heb er in ieder geval van genoten en daarbij gelijk mijn gym oefeningetjes gedaan. 😉
Lieve groetjes en tot gauw,
Anna